Definicje i objaśnienia używanych pojęć

Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć je w następujący sposób:

 • Administrator– oznacza INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zarejestrowaną w Rzeszowie (31-302) przy ul. Lwowska 177A, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies (z ang. cookies – ciasteczka) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Pliki Cookies składają się z szeregu liter i cyfr, w których zapisane są różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i dostosować wyświetlane na stronie internetowej informacje do indywidualnych preferencji Użytkownika, a charakteryzowane są przez oznaczenie strony internetowej z której pochodzą, określenie czasu przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer nadany plikowi Cookies.
 • Cookies Administratora (własne – tzw. first parties cookies) – oznacza pliki Cookies bezpośrednio zamieszczane w Serwisie przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne (tzw. third – parties cookies) – oznacza pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora (podmioty zewnętrzne), za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Generalnie są to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z Administratorem.
 • Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.invest-development.pl
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Wstęp

Niniejszy zbiór Zasad wykorzystywania plików Cookies wprowadza szczegółowe definicje plików Cookies z podziałem na ich rodzaje oraz określa zasady ich przechowywania w sposób bezpieczny dla Urządzeń Użytkownika, oraz dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

Wprowadzenie niniejszych zasad jest wyrazem realizacji Polityki prywatności oraz obowiązujących przepisów prawnych, które wprowadzone zostały m.in. w celu poszerzenia wiedzy Użytkownika w zakresie wykorzystywanych przez Administratora plików Cookies i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa każdemu Użytkownikowi Serwisu, na rzecz którego świadczone są drogą elektroniczną określone usługi.

Zasady ujęte w niniejszym dokumencie odnoszą się do wszystkich stron internetowych i aplikacji, których Administratorem jest INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności, której wyrazem jest niniejszy zbiór Zasad korzystania z plików Cookies.

Bezpieczeństwo

Nadrzędnym celem Administratora jest dbałość o bezpieczeństwo Urządzeń Użytkownika. Stosowane przez Administratora pliki Cookies nie stanowią zagrożenia dla tych Urządzeń, nie jest bowiem możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego bądź „złośliwego” oprogramowania. Pliki Cookies nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane jako kody.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies służą wyłącznie uzyskaniu możliwości wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, przy czym dane takie są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Dane te są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa oraz nie są udostępniane osobom trzecim.  Pliki Cookies nie służą identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie nie może zostać ustalona czyjakolwiek tożsamość. Dane pozyskane z plików Cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie. Pliki Cookies nie powodują także zmian konfiguracyjnych w Urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych Urządzeniach, a domyślne parametry plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Specyfikacja plików Cookies wykorzystywanych przez Administratora

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne (tzw. session cookies) – pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika przez okres korzystania przez Użytkownika z przeglądarki (sesji). Po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu danej sesji) lub wylogowaniu się z Serwisu zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
 • Cookies trwałe (tzw. persistent cookies) – pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania – przez określony przez Administratora czas (wyboru tego czasu można również dokonać w ustawieniach przeglądarki) lub bez ograniczenia tego czasu. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tych plików z Urządzenia Użytkownika. Dzięki Cookies trwałym korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.).

Zarówno w przypadku Cookies trwałych, jak i w przypadku Cookies sesyjnych ich mechanizm nie pozwala na pobranie jakichkolwiek danych osobowych bądź informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Zakres wykorzystywania plików Cookies

Część plików Cookies jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub/i zapewnienia funkcjonalności Serwisu, którą zainteresowany jest Użytkownik.

Abstrahując od sytuacji opisanej powyżej pliki Cookies pełnią istotne funkcje dla działania całego Serwisu: służą wzbogaceniu i zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności Serwisu poprzez dostosowanie go do preferencji Użytkownika; a także poprzez tzw. Cookies reklamowe umożliwiają uzyskiwanie przychodów przez właściciela Serwisu, co bezpośrednio przekłada się na możliwość inwestowania w rozwój Serwisu, stałego ulepszania jego oferty i funkcjonalności.

I tak, Administrator wykorzystuje pliki Cookies m.in. do:

 • konfiguracji Serwisu, tj. do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych wymagań Użytkownika, optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkownika między innymi poprzez rozpoznanie Urządzenia Użytkownika, jego lokalizacji, zapamiętywania ustawień Użytkownika, historii odwiedzonych stron oraz dostosowanego do preferencji Użytkownika sposobu wyświetlania stron internetowych Serwisu, w oparciu o dokonaną przez Użytkownika personalizację;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
 • ograniczenia konieczności powtórnego logowania się Użytkownika na podstronach Serwisu;
 • umożliwienia weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki używanej przez Użytkownika;
 • weryfikacji źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu;
 • analizy struktury korzystania z Serwisu w ramach anonimowych ankiet, których tworzenie nie wymaga identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników, co w perspektywie pozwala na stałe ulepszanie funkcjonalności Serwisu i jego zawartości, zgodnie z potrzebami Użytkowników w oparciu o statystyki sposobu korzystania przez nich z Serwisu;
 • zwiększenia bezpieczeństwa Urządzeń Użytkownika oraz poprawności działania Serwisu;
 • marketingowo: do dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach jak i w sieci reklamowej naszego partnera Google, więcej informacji przeczytasz tutaj: Pomoc Google AdWords.
 • analitycznie: wykorzystując pliki cookie m.in. tworzymy lepsze treści, zbiorcze statystyki, które pomagają nam zrozumieć zachowanie użytkowników i dopasować lepiej nasz serwis. Korzystamy z narzędzia Google Analytics – więcej informacji o tych plikach przeczytasz tutaj:  Zasady Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności.

Przy wykorzystaniu plików Cookies Zewnętrznych Administrator może także:

 • prezentować treści multimedialne na stronach internetowych Serwisu pobieranych z zewnętrznych serwisów internetowych;
 • prezentować ogłoszenia reklamodawców, które mają charakter spersonalizowany i z dużym prawdopodobieństwem mieszczą się w zakresie preferencji i zwyczajów Użytkowników;
 • ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 • wykorzystywać funkcje interaktywne w celu udostępnienia Użytkownikom narzędzi chat oraz popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
Prawa Użytkownika związane z plikami Cookies, w tym możliwość zarządzania plikami Cookies

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik ma jednak możliwość ograniczenia lub wyłączenia automatycznego dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Ponadto, Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Zmian tych Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Zakres obowiązywania niniejszego zbioru Zasad wykorzystywania plików Cookies

Niniejszy dokument obowiązuje jedynie w Serwisie internetowym, działającym w domenie www.invest-development.pl Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte w Serwisie. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności i polityką plików Cookies,  ustaloną przez przeglądaną witrynę. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w ramach polityki prywatności, której reguły ujęte zostały w niniejszych Zasadach wykorzystywania plików Cookies przez odpowiednią modyfikację powyższych zapisów. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych Użytkowników.

Informacja o danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców w myśl art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Usługodawca.
 2. Dane Usługobiorców są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usług świadczonych przez Usługodawcę, tzn. usługi konta sklepu internetowego oraz udzielania odpowiedzi na pytania przekazane drogą elektroniczną.
 3. Dane będą przetwarzane:
  1. Dla konta w sklepie: tak długo, jak Usługobiorca będzie korzystał z usługi lub wymagają tego przepisy podatkowe.
  2. Dla odpowiedzi udzielanych elektronicznie: tak długo jak jest to niezbędne do zachowania ciągłości konwersacji, a w przypadku reklamacji do momentu ich rozpatrzenia i przedawnienia roszczeń.
 4. Podstawą do przetwarzania danych są:
  1. Wyrażona przez Usługobiorcę zgoda.
  2. Zawarta z Usługobiorcą umowa konsumencka w związku z dokonaniem przez niego zakupów w sklepie internetowym.
  3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla danych przetwarzanych w związku z wystawieniem faktury.
  4. Prawnie usprawiedliwiony interes administratora:
   1. W związku z koniecznością udzielania odpowiedzi na pytania Usługobiorcy wyrażone drogą elektroniczną;
   2. Nadzorem na korzystaniem przez Usługobiorcę usług zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa.
 5. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu, poprawiania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na dalsze przetwarzanie oraz ich przenoszenia, a w sprawach spornych wniesienie sprzeciwu do organu nadzoru ochrony danych osobowych.
 6. Usługobiorcy przysługuje także prawo cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody, ale bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.
 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 8. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną.
 9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w punkcie 5 i 6 należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez adres e-mail udostępniony w Serwisie.

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×